СТРУКТУРА

Отделението разполага с 25 легла и 3 самостоятелни операционни зали, оборудвани с нова рентгенова, дигитална видеопаратура, модерна драйвър-система.

ДЕЙНОСТ
В отделението се извършват:

  • Всички видове оперативни интервенции на горен и долен крайник, диагностична и лечебна дейност на всички заболявания и травми на опорно-двигателния апарат, включително и травми на периферни нерви.
  • Артроскопска диагностика и лечение.
  • Ендопротезиране на тазобедрени и коленни стави.

В отделението работят 7 лекари, 6 от които с призната специалност, специализанти, 13 специалисти по здравни грижи и 9 санитари.

Началник отделение - Д-р Ивайло ТОДОРОВ
Ординатори - Д-р Иво ИЛИЕВ, Д-р Любомир КЕРЕМЕДЧИЕВ, Д-р Иван ИГРАЧЕВ, Д-р Радко НЕДЕВСКИ, д-р Борис МАРИНКОВ, Д-р Асен КАЛОФЕРОВ
Старша мед. сестра - Десислава Трифонова-Магистър "Управление здравни грижи"
Телефони: 034/ 408 692, 408 694, 0882 805 630

todorov-900Д-р Ивайло ТОДОРОВ - Началник отделение

От 1998 г. работи в Ортопедо-травматологично отделение към МБАЛ-Пазарджик. 

Придобива специалност “Ортопедия и травматология” през 2003 г. Преминава следдипломна квалификация по детска травматология, хирургични проблеми в областта на тазобедрената става при деца и възрастни, хирургия на ръката.

Притежава свидетелство за професионална квалификация “Ендопротезиране на стави” от 2007 г. и "Артроскопия" от 2009 г. Началник на Ортопедо-травматологично отделение е от 2013 г.

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК ОРТОПЕДО - ТРАВМАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.