СТРУКТУРА

Кожно-венерологично отделение в гр. Пазарджик функционира от 1948 г. Има и диспансерни функции. То е единствено на територията на Пазарджишка област.
Отделението разполага с 10 легла и приемно-консултативен кабинет.
Материално-техническата база на отделението е на добро ниво и това позволява развитието на няколко тесни профила в дерматологията. За работа на разположение са микроскопи, електрокоагулатори, набор за биопсии, набор за тестуване, лампа за UVA и UVB лъчи и др.

ДЕЙНОСТ
В отделението се извършват диагностика и лечение на кожни и венерически заболявания съгласно съвременните изисквания в дерматологията,като това включва- автоимунни дерматози, бактериални и вирусни инфекции, псориазис, еритродермии и сифилис.
В отделението работят 2-ма лекари с призната специалност,2-ма специализанти, 6 специалисти по здравни грижи и 3 санитари.

Началник отделение - Д-р Стоянка БЕЙСКА 
Ординатори: 
Д-р Мария Йорданова Генова
Д-р Мария Георгиева Атанасова
Д-р Йорданка Христова
Старша мед. сестра – Таня БОТЕВА-ПЕТРОВА

dr-beyska

Д-р Стоянка БЕЙСКА - Началник отделение

Завършва висше медицинско образование в МУ - гр. Пловдив през 2001г.
От 2001г. до 2008г. работи в ЦСМП Пазарджик.
Придобива специалност по дерматовенерология през 2008г.
От 2006г. до 2016г. работи в КАБКИС (кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН и полово предавани болести) като дерматовенеролог.
От 2008г. до 2013г. работи в МБАЛ Пазарджик в Кожно-Венерологично Отделение.
От 2013г. до 2016г. работи в ДКЦ Хигия в кожен кабинет.
От 2016г. е началник на КВО.
Завършени курсове по микология, венерология и криотерапия.

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК КОЖНО - ВЕНЕРОЛОГИЧНО
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.