КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ III-ТО НИВО С КАТЕТЕРИЗАЦИОННА  ЛАБОРАТОРИЯ

СТРУКТУРА

Разполага с 34 легла, от които 10 легла в интензивен сектор.
ДЕЙНОСТ
В отделението се осъществява дейност по обща кардиология, по кардиологично –интензивно лечение на сърдечно-съдовите усложнения и контрол върху критичните нарушения на хемодинамиката, неинвазивна диагностика и инвазивна кардиология.
В отделението работят 14 лекари, от които 2-ма със сертификат за инвазивна диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания.

Началник отделение - Д-р Николай АНДРЕЕВ
Ст.ординатор: Д-р Петър ЛАЗОВ
Ординатори д-р Стоян Минев , д-р Светослав Стоименов, д-р Стефан Колев, д-р Николина Райчева, д-р Иванка Праматарова, д-р Ирина Ганева-Караджова, д-р Надежда Ангелова, д-р Светла Исова, д-р Радко Сертов , д-р Костадин Павлов Узунов
Старша мед. сестра - Величка АНГЕЛОВА-магистър „Управление здравни грижи”
Сециализант - д-р Кристиан Аргиров
Телефони: 034/ 408 729, 0882 805 616

Д-р Николай АНДРЕЕВ - Началник отделение

Завършва медицина въnikolai-andreevв ВМИ-София през 1983г. От 1983г. до 1984г. работи в Окръжна клинична болница - Пазарджик като ординатор ревмокардиологичен кабинет Консултативна поликлиника; от 1984 до 1997г. - като ординатор във Второ вътрешно отделение; от 1997 до 1998г. - старши ординатор в същото отделение; от 1998 до 2000г. - Завеждащ Ревмокардиологично отделение; 2000 - 2006г. - старши ординатор II-ро вътрешно отделение. 

От 2006г. е началник Кардилогично отделение.
Придобива специалност “Вътрешни болести” през 1991г. и “Кардиология” през 1994 год.

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ III-ТО НИВО
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.