СТРУКТУРА
Отделението по инфекциозни болести разполага с 18 легла.
В отделението са обособени :
1. общ сектор
2. сектор – хепатитно болни
3. сектор – интензивни грижи
Секторите са отделени и смесване на болни с различни заболявания не се допуска. В сектора за интензивни грижи се лекуват пациенти с различни заболявания. Оборудван е с необходимата апаратура за прилагане на необходимите реанимационни дейности.

ДЕЙНОСТ
Основна дейност е диагностика , лечение на инфекциозни заболявания, които не се лекуват в амбулаторни условия или чието доболнично лечение не е дало резултат. Това включва:

  • диагностика и лечение на остри вирусни хепатити- А,В,С,Д,Е, EBV, CMV
  • диагностика и лечение на кърлежово-преносими заболявания- Марсилска треска, Лаймска болест, Анаплазмоза и др.
  • диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески
  • диагностика и лечение на невроинфекции
  • диагностика и лечение на болести, протичащи с диариен синдром
  • капкови инфекции, протичащи тежко или с усложнения- грип, варицела, морбили и др.

Към отделението функционира кабинет, в който се извършва:

  • консултативни прегледи- болни от други структури, ОПЛ, спешно отделение
  • функционира като кабинет за противобясна ваксинация
  • извършва сеекстракция /вадене/ на кърлеж и се проследяват такива пациенти за настъпване на усложнения

В отделението работят 5-ма лекари, 3-ма от които със специалност инфекциозни болести. За пациентите се грижат 9 специалисти по здравни грижи и 7 санитари.

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ: д-р Мария ПИШМИШЕВА
Ст. Лекар: д-р Донка Велкова,
Oрдинатори – , Д-р Иван Костадинов Иванов, Д-р Милена Георгиева Карамишева, Д-р Мария Атанасова Коларова
СТАРША СЕСТРА: Станимира Стоянова-магистър по” Управление здравни грижи”


Pishmisheva-new

Д-р ПИШМИШЕВА - Началник отделение
Д-р Мария Ангелова Пишмишева е родена в Пазарджик. Завършва  ВМИ-Пловдив през 1989 г. Работи  като участъков терапевт до 1992 г., а след това в Инфекциозно отделение  последователно като ординатор и старши лекар. От 1997 г. е с призната специалност  инфекциозни болести. Зачислена за втора специалност-паразитология.
Интересите и са в областта на кърлежово-векторни заболявания и хеморагични трески.
Съавтор на сборника „Съвременно състояние на рикетсиозите в света и в България”.
Автор на статии и материали в български и международни форуми.
Семейна, с едно дете.

 

 

 

 

 

 

 

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК ИНФЕКЦИОЗНО ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.