1. "ДЗИ Животозастраховане"

2. Застрахователна компания " УНИКА ЖИВОТ" АД

3. ЗД"Съгласие" АД

4. ЗОФ "Медико"21

5. ЗОФ "ФИ Хелт" АД

6. ЗОФ "Дженерали"

7. ЗОФ "Надежда" АД

8. ЗД "ОЗОК инс" АД

9. "Евроинс-здравно осигуряване" ЕАД

10."Здравноосигурителен институт"АД

11. ЗОФ "Доверие"

 

МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.