СТРУКТУРА и ДЕЙНОСТ

В отделението работят 8 лекари, от които 5-ма със специалност “Акушерство и гинекология”, 3 -ма специализанти, 20 акушерки, 3 операционни акушерки и 14 санитари.

ГИНЕКОЛОГИЧЕН СЕКТОР С ПАТОЛОГИЧНА БРЕМЕННОСТ 

Извършват се следните медицински дейности:

 • Комплексна диагностика на раковите и предраковите заболявания на женските гениталии;
 • Диагностика и лечение на доброкачествените тумори на женската полова система;
 • Диагностика и лечение на статичните заболявания на женските полови органи;
 • Диагностика и лечение на възпалителните и хормоналните заболявания и др.;
 • Диагностика и лечение при патологично протичаща бременност; пренатална диагностика с помощта на ултразвуково и кардиотокографско изследване.

РОДИЛЕН СЕКТОР
Разполага с приемна, предродилна зала и две родилни зали.
Дейността обхваща цялата физиология и патология на раждането и следродилния период. Добрата колаборация с ОАРИЛ и Неонатологично отделение позволява своевременна и адекватна реакция при всички ситуации.
Отделението разполага с 4 ехографски апарата, включително триизмерен ехограф, хистероскоп, 2 фетални монитора, изцяло обновена родилна зала и операционна към нея.

Началник отделение – Д-р Илиян Траянов  д.м 
Старши ординатор - Д-р Иво Цанов 
Ординатори – д-р Георги Стоянов, д-р Людмила Бояджиева, д-р Гергана Анчева, д-р Елена Близнакова, д-р Иван Китов, д-р Златка Панайотова

Старша акушерка – Петя Маркова-Минкова

Телефони: 034/ 408 679,034/408 677, 0882 805 634

 

g-stoyanov

Д -р Илиян Траянов  д.м  - Началник отделение

2007г. – завършва  МУ-Пловдив

2009г. - 2013г. - Специализация "Акушерство и гинекология"

2012г. -2016г. - асистент към МУ Пловдив,катедра "Акушерство и гинекология"

На 10.06.2016г. придобива степен „ Доктор по медицина „ след защитена дисертация на тема:"Доплерова велосиметрия на лява и  дясна маточна артерия като ранен скринингов тест за спонтанен аборт"

От м.юли 1999г. работи в "МБАЛ Пазарджик" АД

ПРИДОБИТИ КВАЛИФИКАЦИИ:

 • УЗ диагностика в Акушерство и Гинекология
 • Доплерова ехография
 • Фетална морфология и ехокардиография
 • Хистероскопия
 • Колпоскопия
 • Тъканно - деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточна шийка
МБАЛ ПАЗАРДЖИК СТРУКТУРА СТАЦИОНАРЕН БЛОК АКУШЕРО - ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.