ДЕЙНОСТ
Извършва се биопсична и аутопсионна дейност.

В отделението се обработват хирургични и инструментални биопсии. Хистологичната диагностика обхваща широк диапазон от хирургични, гинекологични, бронхобелодробни, гастроентерологични, дерматологични, оториноларингологични и очни заболявания. Цитологичната диагностика обхваща предимно гинекологични, гастроентерологични и белодробни заболявания.
Извършва се също така и съдебно-медицинска дейност по нареждане на МВР (полицейско дознание) и структурите на Министерството на правосъдието - следствени служби, прокуратура и съдилища в областта.

Изготвят се и документи за застрахователните компании и дружества.
Организацията на работата в отделението се осъществява според правилата на добрата медицинска практика при спазване на служебната и професионална тайна, както и според изискванията на Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс за специфичните права и задължения на съдебно-медицинските експерти.

Началник отделение - Д-р Борис Пеев
Лекари : Д-р Сивляна Маринова , Д-р Ангел Фингаров
Ст.лаборант :Грозденка Петрова
Телефони: 034/ 408 748

 

boris-peevД-р Борис ПЕЕВ - Началник отделение

Завършва медицина във ВМИ-Пловдив през 1982 г. 
Работи като участъков лекар във Вътрешна поликлиника гр. Смолян. От 1983 г. е асистент към Катедрата по Патологична анатомия на ВМИ-Пловдив. През 1993 г. работи като Началник Съдебно-медицински кабинет на Военна болница - Пловдив. 
Началник Патологоанатомично отделение на МБАЛ-Пазарджик АД е от 2002 г. 
Притежава специалност “Патологична анатомия и цитология” от 1991 г. и втора специалност “Съдебна медицина” от 1997 г. 

 

logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.