1. "ДЗИ Животозастраховане"

2. Застрахователна компания " УНИКА ЖИВОТ" АД

3. ЗД"Съгласие" АД

4. ЗОФ "Медико"21

5. ЗОФ "ФИ Хелт" АД

6. ЗОФ "Дженерали"

7. ЗОФ "Надежда" АД

8. Здравноосигурителен фонд Далл Богг : Живот и здраве " ЕАД

9. ЗОК ЦКБ ЕАД

10. ЗД "Евроинс" АД

11. "Евроинс-здравно осигуряване" ЕАД

12."Здравноосигурителен институт"АД

13. ЗОФ "Доверие"

 

logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.