Up

2016-18 - “Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци по видове от дейността на “МБАЛ Пазарджик” АД

25.10.2016г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка

с предмет:

“Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци по видове от дейността на “МБАЛ Пазарджик” АД

с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2016-0010 и ID 754788

 

Образци (96.90 kB)
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.