Up

2016 - 11 Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД”- 2016-2018 г.

28.06.2016 г. 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 За участие в процедура на 

договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка

с предмет: ”Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД”- 2016-2018 г.

с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2016-0006 и ID 738079

 

Договори (13.66 MB)
Powered by Phoca Download
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.