Up

2015 - 23 „Доставка на медицинска апаратура: графичен аналогов рентгенов апарат с таванно окачена рентгенова тръба, изготвяне на пълна проектна документация, монтаж, настройки, пускане в експлоатация и обучение за работа с него и хематологичен анализатор

23.12.2015 г. 

 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на медицинска апаратура:графичен аналогов рентгенов апарат с таванно окачена рентгенова тръба,изготвяне на пълна проектна документация, монтаж, настройки, пускане в експлоатация и обучение за работа с него и хематологичен анализатор за нуждите на „МБАЛ- Пазарджик” АД”

с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2015-0012 и ID 704407

 

Образци (65.58 kB)
Powered by Phoca Download
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.