Up

2018-20„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД 2019 - 2020 г.”

17.12.2018г.

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД 2019 – 2020 г.”

С Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2018-0012 и ID 883483

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=883483&mode=view

 

Образци (82.24 kB)
Доклад (11.31 MB)
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

„Заедно в битката с COVID-19“

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 ЦКБ АД КЛОН ПАЗАРДЖИК

IBAN: BG40 CECB 9790 10А2 3181 00

BIC: CECBBGSF

Основание за превод: Дарение за COVID-19