Up

2017-16 "Доставка на медицински консумативи за хемодиализно лечение за нуждите на “МБАЛ Пазарджик АД” - 2017 - 2019 г.“

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 

Към покана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на медицински консумативи за хемодиализно лечение за нуждите на “МБАЛ Пазарджик АД” - 2017 - 2019 г.“

публикувана на 12.12.2017г. С Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2017-0010 и ID 819312

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=819312&newver=2

 

Образци (104.43 kB)
Powered by Phoca Download
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.