Up

2017-12 Доставка на медицинска апаратура за нуждите на отделение по Травматология и ортопедия : Мобилна дигитална рентгенова система тип С-рамо

20.09.2017г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка

с предмет:

„Доставка на медицинска апаратура за нуждите на отделение по Травматология и ортопедия : Мобилна дигитална рентгенова система тип С-рамо, изготвяне на пълна проектна документация, монтаж, настройки, пускане в експлоатация, обучение за работа с него и гаранционно поддържане

С Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2017-0007 и ID 806218

 

Образци (134.03 kB)
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.