Up

2017-11 “Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД”

01.09.2017г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на„МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД”

 С Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2017-0006 и ID 803072

 

 

Образци (110.96 kB)
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.