Up

2017 - 08 „Доставка на допълнителни лекарствени и фармацевтични продукти”

19.06.2017г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на допълнителни лекарствени и фармацевтични продукти”

с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2017-0004 и ID 791746

 

 

Образци (94.08 kB)
Доклад (8.85 MB)
Powered by Phoca Download
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.