Up

2017 - 08 „Доставка на допълнителни лекарствени и фармацевтични продукти”

19.06.2017г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на допълнителни лекарствени и фармацевтични продукти”

с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2017-0004 и ID 791746

 

 

Образци (94.08 kB)
Доклад (8.85 MB)
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.