Up

2017 - 06 „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура собственост на „МБАЛ Пазарджик” АД - 2017 - 2018 г.“

19.04.2017 г.

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка

с предмет:

„Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура собственост на  „МБАЛ Пазарджик” АД - 2017 - 2018г.“

с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2017-0002 и ID 783542

 

Образци (153.62 kB)
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.