Up

2016 - 20 ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ТЕЧЕН И ГАЗООБРАЗЕН КИСЛОРОД И ДИАЗОТЕН ОКСИД ЗА НУЖДИТЕ НА „ МБАЛ ПАЗАРДЖИК „ АД

11.11.2016 г. 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на медицински течен и газообразен кислород и диазотен оксид за нуждите на „ МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД

с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2016-0012 и ID 757398

 

Образци (181.74 kB)
Договори (11.54 MB)
Powered by Phoca Download
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.