Up

2016-12 ”Доставка на допълнителен общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД”

13.09.2016 г.

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Възлагане на обществена поръчка на основание Глава 26 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява с предмет:

”Доставка на допълнителен общ медицински консуматив за  нуждите на МБАЛ Пазарджик АД

публикувана в АОП с № 9056464

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9056464

 

Документи (625.91 kB)
Образци (43.13 kB)
Договор (3.31 MB)
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.