Up

2016 - 04 “Доставка дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” за 2016- 2017 г. “

05.02.2016 г. 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

Доставка дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” за 2016- 2017 г. “

 

публикувана в АОП с № 9050164

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9050164

 

Образци (21.11 kB)
Договори (10.96 MB)
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.