Up

2016 - 03 „Избор на пет финансови институции за комплексно банково обслужване на „МБАЛ Пазарджик ” АД и дъщерното дружество „МЦДП – ВИВА” ЕООД”

05.02.2016 г.

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Процедура чрез публична покана с предмет: „Избор на пет финансови институции за комплексно банково обслужване на „МБАЛ Пазарджик ” АД и дъщерното дружество „МЦДП – ВИВА” ЕООД” , при изпълнение изискванията на ЗОП и Приложение №3 към чл. 13б от Правилника за реда упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала и ПМС № 127/27.05.2013 г.”

публикувана в АОП с № 9050154

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9050154

 

 

Образци (21.87 kB)
Договори (15.13 MB)
Powered by Phoca Download
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.