Up

2018-01 „Доставка на компютри, компютърни компоненти и копирна техника“ за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД с периодично възлагане по заявки на Възложителя

10.01.2018г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

с предмет:

„Доставка на компютри, компютърни компоненти и копирна техника“ за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД с периодично възлагане по заявки на Възложителя

 

публикувана в АОП с № 9072103

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072103

 

Образци (59.71 kB)
Договор 1 (535.21 kB)
Powered by Phoca Download
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.