Up

2017-10 „Ремонт на операционни зали в сградата на МБАЛ Пазарджик АД”

21.07.2017 г. 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Възлагане на обществена поръчка на основание Глава 26 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Ремонт на операционни зали в сградата на МБАЛ Пазарджик АД”

публикувана в АОП с № 9066495

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9066495

 

Образци (969.31 kB)
Договор (9.05 MB)
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.