Up

2017 - 05 „Доставка на рентгеноконтрастно средство с международно непатентно наименование /INN/ Iomeprol ”

07.04.2017 г. 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Възлагане на обществена поръчка на основание Глава 26 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Доставка на рентгеноконтрастно средство с международно непатентно наименование /INN/  Iomeprol ”

публикувана в АОП с № 9065153

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9063153

 

Образци (49.79 kB)
Powered by Phoca Download
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.