Up

2017 - 05 „Доставка на рентгеноконтрастно средство с международно непатентно наименование /INN/ Iomeprol ”

07.04.2017 г. 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Възлагане на обществена поръчка на основание Глава 26 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Доставка на рентгеноконтрастно средство с международно непатентно наименование /INN/  Iomeprol ”

публикувана в АОП с № 9065153

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9063153

 

Образци (49.79 kB)
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.