Up

Публични покани

2019-05 “ Доставка на серуми, реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология към „МБАЛ Пазарджик” АД за 2019 г.” (3)

2019-03: „Доставка на канцеларски материали, отпечатване и доставка на бланки и формуляри, доставка на тонер касети и термо етикети с размер 25/56 мм и доставка на офис столове необходими за дейността на „МБАЛ Пазарджик” АД – 2019 г.” (3)

2019-02 „Основен ремонт на покрив на Нервно и Инфекциозно отделения и основен ремонт на съдебномедицинско отделение към МБАЛ Пазарджик АД” (3)

2018-23 „Строително монтажни работи за пребазиране на част от АСБ на МБАЛ Пазарджик АД” (5)

2018-16 Абонаментно сервизно обслужване на специализиран софтуер и закупуване на нови лицензи при съпровождащи дейности, върху който „МБАЛ Пазарджик” АД е придобила лицензни права (6)

2018-12- Доставка на видео лапароскопска система за хирургия (7)

Информация по чл. 230, ал.1 т.7 от ЗОП (1)

2018-09- Избор на пет финансови институции за комплексно банково обслужване на „МБАЛ Пазарджик ” АД и дъщерното дружество „МЦДП – ВИВА” ЕООД (5)

2018-08 Доставка на миещи и почистващи препарати, уреди за почистване и еднократни кърпи за ръце за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД (9)

2018-06 Доставка на серуми, реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология към „МБАЛ Пазарджик” АД за 2018г. (7)

2018-05 Доставка на канцеларски материали, отпечатване и доставка на бланки и формуляри, доставка на тонер касети и термо етикети с размер 25/56 мм и доставка на офис столове необходими за дейността на „МБАЛ Пазарджик” АД (7)

2018-04 Предоставяне на подкрепително - тонизираща храна за кръводарители на обща стойност 8 лева с ДДС в търговски обект на Изпълнителя на територията на гр. Пазарджик - 2018-2019 г. (5)

2018-01 „Доставка на компютри, компютърни компоненти и копирна техника“ за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД с периодично възлагане по заявки на Възложителя (7)

2017-13 “Доставка дезинфектанти за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД” (5)

2017 - 05 „Доставка на рентгеноконтрастно средство с международно непатентно наименование /INN/ Iomeprol ” (6)

2016-12 ”Доставка на допълнителен общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД” (6)

Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.