Up

Публични покани

2020-12 „Текущ ремонт на сградния фонд на „МБАЛ Пазарджик” АД – 2020г.” (5)

2020-09 „Абонаментно сервизно обслужване на специализиран софтуер и закупуване на нови лицензи при съпровождащи дейности, върху който „МБАЛ Пазарджик” АД е придобила лицензни права” (6)

2020-08 “Доставка на миещи и почистващи препарати, уреди за почистване и еднократни кърпи за ръце за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД - 2020г.“ (7)

2020-06 „Доставка на стоки и услуги по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП” (8)

2020-05 „Доставка на серуми, реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология към „МБАЛ Пазарджик” АД за 2020г.” (7)

2020-03 „ Доставка на канцеларски материали, доставка на тонер касети и термо етикети с размер 25/56 мм и доставка на офис столове необходими за дейността на „МБАЛ Пазарджик” АД – 2020г.” (9)

2020-02 „Предоставяне на подкрепително - тонизираща храна за кръводарители на обща стойност 8 лева с ДДС в търговски обект на Изпълнителя на територията на гр. Пазарджик - 2020-2021г.” (6)

2019-08 „Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД - 2019г.” (7)

2019-06 „Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД – 2019г. “ (8)

Информация по чл. 230, ал.1 т.7 от ЗОП (1)

Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

„Заедно в битката с COVID-19“

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 ЦКБ АД КЛОН ПАЗАРДЖИК

IBAN: BG40 CECB 9790 10А2 3181 00

BIC: CECBBGSF

Основание за превод: Дарение за COVID-19