Утвърждавам: /Д-р Пенко Кацарски/

Ц Е Н О Р А З П И С

на
МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ, КОИТО НЗОК НЕ ЗАПЛАЩА И СЕ  ЗАПЛАЩАТ

ОТ ПАЦИЕНТА

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

1.    Изкуствена тазобедрена става -  от 1300 -  4500 лв.
2.    Динамичен пирон / плака - от 750 - 1500 лв.
3.    Плака за глезен и винтове - от 550 - 800 лв.
4.    Плака за бедро - от 550 - 800 лв.
5.    Кюнчер пирон - от 750 - 1000 лв.
6.    Заключващ пирон - от 1500 - 2300 лв.
7.    Плака права /подпорна, кобра и др. / - от 500- 1000 лв.
8.    Винтове за бедрена шийка - от 300 - 400 лв.
9.    Външен фиксатор - от 850 - 1500 лв.
10.  Заключваща плака - от 1000 - 2000 лв.
Забележка: Цената варира в зависимост от размерите на остеосинтетичния материал и фирмата производител

ОТДЕЛЕНИЯ ПО ХИРУРГИЯ

1.    Херниални платна /меш / - от 150 - 2500 лв.
2.    Лапароскопски консумативи - от 350 - 1500 лв.
3.    Кръгов съшивател - от 800 - 2500 лв.
4.    Линеарен съшивател - от 800 - 2500 лв.
Забележка : Цената варира в зависимост от размер , състав и фирмата доставчик

ОТДЕЛЕНИЕ ПО УРОЛОГИЯ

1.    Еднократен сет за супрапубичен дренаж /cystofix / - от 40- 60 лв.
2.    Стентове тип „ JJ „ - от 70 - 180 лв.
3.    Урологични протези /сет за перкутанна нефростомия /- от 80- 250 лв.
4.    Бримки за трансуретрална монополарна резекция - от 100 - 150 лв.
Забележка : Цената на консуматива зависи от вида му и фирмата доставчик

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ

1.Вътреочна леща - твърда - 350 лв.
2.Вътреочна леща - мека - 600 лв.

logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.