№ по ред КП № Наименование на КП

Цена

(в лв)

1 1 Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза(за пациенти над 18 години) 620
2 2 Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза 2 800
3 3 Паренхимен мозъчен кръвоизлив (за пациенти над 18 години) 774
4 4 Субарахноиден кръвоизлив (за пациенти над 18 години) 1 000
5 7 Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенниболкови синдроми 461
6 9 Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години 1 755
7 10 Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години 1 755
8 15 Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък (за пациенти над 18 години) 480
9 17 Мултиплена склероза (за пациенти над 18 години) 533
10 18 Епилепсия и епилептични пристъпи (за пациенти над 18 години) 300
11 19 Епилептичен статус 500
12 21 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години 500
13 25 Паркинсонова болест 231
14 26 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт 600
15 27 Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност 120
16 28 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт 850
17 29 Болест на Крон и улцерозен колит /без код на процудура **88.74 и за лица над 18 години/ 1 100
18 30 Заболявания на тънкото и дебелото черво /без код на процудура **88.74/ 604
19 31 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт 579
20 33 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума 920
21 34 Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) 1 000
22 36 Хронични чернодробни заболявания 630
23 37 Хронични диарии при лица под 18-годишна възраст 400
24 38 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания   (за пациенти над 18 години) 750
25 44 Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове (за пациенти над 18 години) 370
26 45 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания (за пациенти над 18 години и без процедури с кодове: 88.41, 88.45, 88.47, 88.48, 88.49, 00.55, 39.50, 39.53 и 39.90.) 3 318
27 47.1 Нестабилна форма на ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронанография и болничен престой до 1 ден 200
28 47.2 Нестабилна форма на ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронанография и минимален болничен престой 3 дни 200
29 48 Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване 900
30 49 Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение 3 430
31 50 Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик 2 750
32 51 Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение 4 540
33 52 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. Клас без механична вентилация (за пациенти над 18 години) 420
34 53 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична вентилация (за пациенти над 18 години) 1 300
35 54 Инфекциозен ендокардит (за пациенти над 18 години) 4 950
36 55 Заболявания на миокарда и перикарда (за пациенти над 18 години) 462
37 56 Ритъмни и проводни нарушения (за пациенти над 18 години) 345
38 59 Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик (за пациенти над 18 години) 700
39 60 Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик (за пациенти над 18 години) 2 481
40 61 Остър и обострен хроничен пиелонефрит 420
41 66 Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години 883
42 68 Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години 330
43 70 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1 800
44 72 Трансуретрална простатектомия 1 000
45 73 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи 1 200
46 74 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика 130
47 75 Бъбречнокаменна болест: уролитиаза - екстракорпорална литотрипсия 380
48 76 Ендоскопси процедури при обструкции на горните пикочни пътища 774
49 77 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система 2 500
50 78 Оперативни процедури върху мъжка полова система 500
51 79 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност 2 600
52 80 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност 1 160
53 81 Оперативни процедури при инконтиненция на урината 612
54 82 Реконструктивни операции в урологията 1 000
55 83 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища 450
56 84 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища 1 000
57 85 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност  2 300
58 86 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност 942
59 89 Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи 440
60 90 Хронична обструктивна белодробна болест - остра екзацербация (за пациенти над 18 години) 420
61 91 Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст 450
62 92 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст 426
63 93 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст 553
64 94 Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години 333
65 95 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания надихателната система при лица под 18 години 400
66 96 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години 700
67 99 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система 600
68 101 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация (за пациенти над 18 години) 1 540
69 102 Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст 545
70 103 Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст 431
71 104 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години 600
72 106 Заболявания на щитовидната жлеза (за пациенти над 18 години) 341
73 116.1 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична) 150
74 116.2 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни 340
75 118 Хирургично лечение при заболявания на външно ухо и тъпанчева мембрана 535
76 119 Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха 535
77 120 Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците 319
78 121 Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята 546
79 123 Оперативно лечение на нарушено носно дишане 380
80 125 Оперативно лечение на неоплазми на нос и околоносни кухини 1 644
81 127 Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода 550
82 128 Неоперативно лечение на стенози и стриктури на хранопровода 615
83 129 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма 2 134
84 130 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми 2 284
85 131 Оперативно отстраняване на катаракта 360
86 133 Хирургично лечение на глаукома 390
87 134 Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност 150
88 135 Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност (без кодове: 15.11; 15.12; 15.13; 15.19; 15.21; 15.22; 15.29; 15.3; 15.4; 15.5; 15.9) 300
89 136 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност 410
90 138 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми 273
91 139 Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му 249
92 141 Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение 580
93 142.1 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително 146
94 142.2 Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания от 14 г.с. до 26 г.с. включително 230
95 143 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск /без кодове на процедури **75.1, **75.33 и 75.35/ 800
96 144 Стационарни грижи при бременност с повишен риск 390
97 145 Нерадикално отстраняване на матката 1 024
98 147 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи ( без процедури с кодове: *54.11, *54.21, *65.12, *65.13,*65.24, *65.25, *65.29, *65.31, *65.39, *65.41, *65.49, *65.51, *65.52, *65.53, *65.54, *65.61, *65.62, *65.63, *65.64, *65.81, *65.89, *66.61, *65.95, *66.4, *68.13 за деца под 9 години) 711
99 148 Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне2) аборта и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия) 128
100 149 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи 277
101 150 Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената (без процедура с код *70.79 за деца под 9 години) 806
102 151 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход 408
103 152 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената 605
104 154 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок 1 109
105 155 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването 6 800
106 156 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години 2 700
107 157 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години (за спешни, животозастрашаващи травматични състояния) 2 700
108 158 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години 1 621
109 159 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години (за спешни, животозастрашаващи травматични състояния) 1 621
110 160 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години 2 453
111 161 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години (без планови операции до 10 годишна възраст) 2 053
112 162 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години 939
113 163 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години (без планови операции до 10 годишна възраст) 939
114 164 Оперативни процедури върху апендикс (без планови операции до 10 годишна възраст) 558
115 165 Хирургични интервенции за затваряне на стома (без планови операции до 10 годишна възраст) 624
116 166 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство (без планови операции до 10 годишна възраст) 426
117 167 Оперативни процедури при хернии (без планови операции до 10 годишна възраст) 574
118 168 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация (без планови операции до 10 годишна възраст) 601
119 169 Конвенционална холецистектомия (без планови операции до 10 годишна възраст) 1 127
120 170 Лапароскопска холецистектомия (без планови операции до 10 годишна възраст) 880
121 171 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища (без планови операции до 10 годишна възраст) 2 138
122 172 Оперативни процедури върху черен дроб (в условия на спешност - код 50.61) 3 000
123 173 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест (без планови операции до 10 годишна възраст) 1 355
124 174 Оперативни процедури върху панкреас и дисталенхоледох с голям и много голям обем и сложност (в условия на спешност - код 52.22) 4 500
125 175 Оперативни процедури върху панкреас и дисталенхоледох със среден обем и сложност (без планови операции до 10 годишна възраст) 1 720
126 176 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 1 000
127 177 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години (в условия на спешност - за кодове S36.00, S36.01 и процедури 41.43 и 41.5) 1 500
128 178 Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции (без планови операции до 10 годишна възраст) 1 200
129 179 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0 (без планови операции до 10 годишна възраст) 1 100
130 180 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия (без планови операции до 10 годишна възраст) 200
131 181 Оперативно лечение при остър перитонит 2 000
132 182 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 1 375
133 183 Консервативно лечение при остри коремни заболявания (за пациенти над 18 години) 714
134 184.1 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани 500
135 185 Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени и доброкачествени новообразувания с минимален болничен престой 1 ден (без планови операции до 10 годишна възраст) 454
136 197 Конструиране на постоянен съдов достъп за хрониохемодиализа и за поставяне на порт-а-кат за химиотерапия 182
137 198 Тежка черепно-мозъчна травма - оперативно лечение 3 300
138 199 Тежка черепно-мозъчна травма - консервативно поведение 1 330
139 201 Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин 2 300
140 202 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми 384
141 203 Хирургично лечение при травма на главата 1 052
142 204 Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) - оперативно лечение 800
143 205 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции 1 819
144 214.2 Спешни състояния в гръдната хирургия 450
145 215 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник (само за процедури с кодове: *78.59; *79.25; 79.29; *79.35; *79.36; *79.39; *79.55; *79.85; *79.86; *79.87, *81. 40; *81. 42; *81.43 ) 2 050
146 216 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става 1 257
147 217 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност 910
148 218 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник 365
149 219 Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система 700
150 220 Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник (само за процедури с кодове: *77.12; *77.13; *77.22; *77.23 ; *77.32; *77.33, *79.31; 79.51; *79.81; *79.82; *79.83; *80.81; *80.82; *80.83; *81.23; *81.24; *81.25; *81.71; *81.73; *81.74; *81.82; *82.35; *83.63; *83.87;*83.88;*84.04,*84.05,*84.06.,*84.07**,*84.3 ) 1 000
151 222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 460
152 223 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник 275
153 226 Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица над 18 години 572
154 227 Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица под 18 години 572
155 228 Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица над 18 години 472
156 229 Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица под 18 години 472
157 230 Остър вирусен хепатит А и Е (без код на диагноза В15.0) 1 100
158 231 Остър вирусен хепатит В, С и D (без кодове на диагнози: В16.0 и В16.2) 1 277
159 232 Паразитози 457
160 233 Покривни инфекции (без кодове на диагнози по МКБ-10: А35, А82.0 и А82.1) 457
161 234 Контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения 487
162 235 Вирусни хеморагични трески 1 000
163 236 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия 353
164 237 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система 482
165 238 Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда 482
166 239 Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции /без лечение на пациенти под 18 години - до един месец след сърдечна операция/ 482
167 240 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа 495
168 241 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система 330
169 242 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система 330
170 243 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система 353
171 244 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат 330
172 245 Лечение на тежкопротичащи булозни дерматози 770
173 246 Тежко протичащи бактериални инфекции на кожата 470
174 247 Тежкопротичащи форми на псориазис - обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен 480
175 248 Еритродермии 389
176 249 Лечение на кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и васкулити 434
177 250 Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин 250
178 253 Хеморагичнидиатези. Анемии 570
179 263 Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията 420
180 264 Консервативно лечение при хирургични заболявания в лицево-челюстната област 300
181 268 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама 3 501
182 269 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест 787
183 270 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест 1 113
184 271 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест 666
185 272 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест 1 004
186 275 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, първа степен на тежест 1 815
187 276 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, втора степен на тежест 3 146
188 277 Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант независимо от теглото (без Приложение на сърфактант терапия, с последваща конвенционална вентилация на новородени с тегло под 1200 грама) 3 220
189 278 Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант независимо от теглото (без Приложение на сърфактант терапия, с последваща конвенционална вентилация на новородени с тегло под 1200 грама) 5 556
190 279 Грижи за здраво новородено дете 160
191 280 Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3 % при деца 350
192 283 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) /без операции при лица до 5 годишна възраст/ 400
193 291 Токсоалергични реакции при лица над 18 години 500
194 292 Токсоалергични реакции при лица под 18 години 550
195 293 Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица над 18 години 700
196 294 Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица под 18 години 700
197 295 Фалоидно гъбно отравяне 2 200
198 305 Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо (хронично) вегетативно състояние 100
199 308 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст 100

 

logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.