Up

2020-16 „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик“ АД по Рамково споразумение № РД- 11 -270 от 22.06.2020г.“

04.08.2020г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик“ АД по Рамково споразумение № РД- 11 -270 от 22.06.2020г.“

с Уникален номер обявен от Министерство на здравеопазването в регистъра на обществените поръчки: 00080-2019-0022

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=373098

 

Покана (176.65 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19