1. Описание на поръчката
2. Техническо предложение
3. Техническа спецификация
4. Ценова оферта

 

публикувана в АОП с № 9029156
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9029156

logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.