Възлагане на  обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

"Доставка на  рентгенова тръба – нова, за диагностична уредба GE PRESTIGE VH. Демонтаж на стара тръба,  монтаж на нова и пускане в експлоатация на диагностична  уредба GE PRESTIGE VH"  съответстваща на  техническите изисквания на Възложителя.

с № 9025527 в АОП

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9025527

 

1. Описание на поръчката
2. Техническо предложение
3. Техническа спецификация
4. Ценова оферта

logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.