Възлагане на  обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

“Сервизно следгаранционно обслужване на автомобилите, стопанисвани от „МБАЛ Пазарджик” АД”
под № 9022810 в АОП
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9022810&PHPSESSID=7b146add233c7186dd73b73d0d754f3a&tab=&act=&header=&header=print

 

1. Описание на поръчката
2. Списък на Автопарк на „МБАЛ Пазарджик” АД
3. Ценово предложение

logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.