Възлагане на  обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
“Доставка на фармацевтични продукти за  „МБАЛ Пазарджик” АД” с №9022448 в АОП
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9022448


1. Описание на поръчката
2. Техническо предложение - образец оферта
3. Ценова оферта - образец

logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.