Възлагане на  обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
“Доставка на миещи и почистващи препарати, уреди за почистване и еднократни кърпи за ръце за нуждите на  „МБАЛ Пазарджик” АД”
с № 9022146 в АОП
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9022146

1. Описание на поръчката
2. Спецификация, ценова оферта - Образец
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.