“Доставка на реанимационни болнични легла за интензивни отделения  към „МБАЛ Пазарджик” АД” с № 9022079 в АОП

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9022079


1. Описание на поръчката
2. Техническо предложение - образец
3. Ценова оферта - образец

“Доставка на реанимационни болнични легла за интензивни отделения  към МБАЛ Пазарджик” АД”

 с № 9022079 в АОП

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9022079

logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.