“Доставка на реанимационни болнични легла за интензивни отделения  към „МБАЛ Пазарджик” АД” с № 9022079 в АОП

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9022079


1. Описание на поръчката
2. Техническо предложение - образец
3. Ценова оферта - образец

“Доставка на реанимационни болнични легла за интензивни отделения  към МБАЛ Пазарджик” АД”

 с № 9022079 в АОП

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9022079

logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.