Възлагане на  обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

“Доставка на серуми, реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология към „МБАЛ Пазарджик” АД”
под № 9021490 в АОП
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9021490

 

1. Описание на поръчката
2. Приложение 4 към ценова оферта
3. Спецификация
4. Техническо предложение

logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.