“Доставка дезинфектанти за  нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД”– съгласно приложени Спецификации - под № 9021377 в АОП
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9021377

 

1. Описание на поръчката
2. Ценово предложение - образец
3. Техническо предложение - образец
4. Спецификация

logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.