Up

2016-19 " Tранспорт на хемодиализно болни от домът им до Нефрологично отделение с диализна структура към на “МБАЛ Пазарджик” АД и обратно”

09.11.2016г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

" Tранспорт на хемодиализно болни от домът им до Нефрологично отделение с диализна структура къмна “МБАЛ Пазарджик” АД

и обратно

с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2016-0011 и ID 756752

 

dokumentacia.pdf (10.45 MB)
obrazci.zip (93.84 kB)
pismo-ceni.pdf (330.87 kB)
resh_556.pdf (551.20 kB)
prot_dokl.pdf (3.00 MB)
dogovor 1.pdf (2.75 MB)
izpdogtra.pdf (493.17 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19