Up

2016-15 - Доставка на висок клас ехографска система за гастроентерология за нуждите на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД

18.10.2016

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я КЪМ ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

с предмет:„Доставка на висок клас ехографска система за гастроентерология за нуждите на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД”

публикувана в АОП с № 9057578

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9057578

 

obiava.pdf (1012.94 kB)
saosht.pdf (539.15 kB)
obrazci.zip (46.75 kB)
udaljavane.pdf (399.82 kB)
zapitvane.pdf (533.46 kB)
prot1.pdf (1.06 MB)
dogovor.pdf (8.66 MB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.