Up

2016-14 - договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на лекарствени продукти и хранителни добавки за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД”- 2016-2018 г.

12.10.2016    

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Към покана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на лекарствени продукти и хранителни добавки за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД”- 2016-2018 г.

с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2016-0008 и ID 752900

 

dokumenti.pdf (6.12 MB)
obrazci.zip (230.88 kB)
resh_483.pdf (1.82 MB)
dol_prot.pdf (5.09 MB)
dog1.pdf (6.49 MB)
dog2.pdf (4.81 MB)
dog3.pdf (4.77 MB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19