Up

2016 - 13 "Доставка на скъпоструващи медицински изделия, които се заплащат извън цената на клиничната пътека за нуждите на "МБАЛ Пазарджик" АД“

06.10.2016 г. 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Доставка на скъпоструващи медицински изделия, които се заплащат извън цената на клиничната пътека за нуждите на "МБАЛ Пазарджик" АД“

с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2016-0007 и ID 751621

 

dokumenti.pdf (6.27 MB)
obrazci.zip (175.56 kB)
protokol 1.pdf (1.93 MB)
pismo - ceni.pdf (117.88 kB)
protokol 2.pdf (1.39 MB)
protokol 3.pdf (740.38 kB)
doklad.pdf (1.22 MB)
info_skl_dog.pdf (850.53 kB)
dogovor 1-4.pdf (37.41 MB)
dogovor 5-9.pdf (21.17 MB)
aneks.pdf (515.06 kB)
1-5.pdf (2.66 MB)
6-9.pdf (2.13 MB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19