Up

2016 - 11 Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД”- 2016-2018 г.

28.06.2016 г. 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 За участие в процедура на 

договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка

 

с предмет: ”Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД”- 2016-2018 г.

 

с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2016-0006 и ID 738079

 

dokumenti.zip (2.86 MB)
reshenie.pdf (225.72 kB)
obqvl za prekr.pdf (381.78 kB)
dogovori.pdf (13.66 MB)
dog_1_4.pdf (5.24 MB)
dog_5_8.pdf (5.26 MB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19