Up

2016 - 09 : „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура собственост на „МБАЛ Пазарджик” АД - 2016 - 2017 г.“

12.04.2016 г. 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратурасобственост на„МБАЛ Пазарджик” АД 2016 – 2017 г.”

с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2016-0004 и ID 727695

 

dokumenti.pdf (12.94 MB)
obrazci.zip (47.04 kB)
protokol 1.pdf (3.11 MB)
pismo - ceni.pdf (256.09 kB)
dogovori.pdf (21.08 MB)
aneks.pdf (525.48 kB)
aneks - 8.pdf (366.06 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.