Up

2016 - 09 : „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура собственост на „МБАЛ Пазарджик” АД - 2016 - 2017 г.“

12.04.2016 г. 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратурасобственост на„МБАЛ Пазарджик” АД 2016 – 2017 г.”

с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2016-0004 и ID 727695

 

dokumenti.pdf (12.94 MB)
obrazci.zip (47.04 kB)
protokol 1.pdf (3.11 MB)
pismo - ceni.pdf (256.09 kB)
dogovori.pdf (21.08 MB)
aneks.pdf (525.48 kB)
aneks - 8.pdf (366.06 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.