Up

2016 - 05 “Доставка на миещи и почистващи препарати, уреди за почистване и еднократни кърпи за ръце за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД 2016 г“

12.02.2016 г. 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

Доставка на миещи и почистващи препарати, уреди за почистване и еднократни кърпи за ръце за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД 2016 г"

публикувана в АОП с № 9050355

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9050355

 

dokumenti.pdf (3.48 MB)
obrazci.zip (27.33 kB)
protokol 1.pdf (1.95 MB)
dogovori.pdf (17.86 MB)
04.2016.xls (7.00 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи в отделението по трансфузионна хематология лекар - специалист, в отделението по нервни болести – ЛЕКАР СЪС СПЕЦИАЛНОСТ,
с възможност и за лекари без придобита специалност, с развитие в тази посока.