Up

2016 - 04 “Доставка дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” за 2016- 2017 г. “

05.02.2016 г. 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

Доставка дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” за 2016- 2017 г. “

 

публикувана в АОП с № 9050164

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9050164

 

dokumenti.pdf (2.69 MB)
obrazci.zip (21.11 kB)
protokol 1.pdf (4.53 MB)
dogovori.pdf (10.96 MB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19