Up

2016 - 03 „Избор на пет финансови институции за комплексно банково обслужване на „МБАЛ Пазарджик ” АД и дъщерното дружество „МЦДП – ВИВА” ЕООД”

05.02.2016 г.

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Процедура чрез публична покана с предмет: „Избор на пет финансови институции за комплексно банково обслужване на „МБАЛ Пазарджик ” АД и дъщерното дружество „МЦДП – ВИВА” ЕООД” , при изпълнение изискванията на ЗОП и Приложение №3 към чл. 13б от Правилника за реда упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала и ПМС № 127/27.05.2013 г.”

публикувана в АОП с № 9050154

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9050154

 

 

dokumentii.pdf (4.06 MB)
obrazci.zip (21.87 kB)
protokol 1.pdf (3.28 MB)
dogovori.pdf (15.13 MB)
03.2016.xls (7.00 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19