Up

2016-02:Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчкас предмет : “Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на„МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД”

 

28.01.2016

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 За участие в процедура на договаряне без обявлениеза възлагане на обществена поръчкас предмет :

“Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на„МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД”

с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2016-0002 и ID 700534

 

dokumenti.zip (4.22 MB)
resh_doklad.pdf (2.56 MB)
dog1_2.pdf (654.61 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19