Up

2016 - 01 ”Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД”- 2016-2018 г.

13.01.2016г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

”Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД”- 2016-2018 г.

с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2016-0001 и ID 707373

 

dokumenti.pdf (14.59 MB)
obrazci.zip (618.32 kB)
pismo - ceni.pdf (272.95 kB)
dogovori 1-8.pdf (47.19 MB)
id 1_6.zip (3.73 MB)
id 7-13.zip (4.93 MB)
id 14_20.zip (4.08 MB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19