Up

2015 - 23 „Доставка на медицинска апаратура: графичен аналогов рентгенов апарат с таванно окачена рентгенова тръба, изготвяне на пълна проектна документация, монтаж, настройки, пускане в експлоатация и обучение за работа с него и хематологичен анализатор

23.12.2015 г. 

 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на медицинска апаратура:графичен аналогов рентгенов апарат с таванно окачена рентгенова тръба,изготвяне на пълна проектна документация, монтаж, настройки, пускане в експлоатация и обучение за работа с него и хематологичен анализатор за нуждите на „МБАЛ- Пазарджик” АД”

с Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00027-2015-0012 и ID 704407

 

dokumenti.pdf (9.15 MB)
obrazciiii.zip (65.58 kB)
protokol1.pdf (1.57 MB)
pismo.pdf (242.08 kB)
reshenie73.pdf (945.69 kB)
protokol2.pdf (2.59 MB)
dogovoriinfo.pdf (11.65 MB)
02.2016.xls (7.00 kB)
04.2016.xls (7.00 kB)
info_izp_dog.pdf (230.42 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19