Up

2015 - 22 “Доставка на допълнителни фармацевтични продукти за „МБАЛ Пазарджик” АД чрез периодични доставки по предварителни заявки по вид и количество”

18.12.2015 г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

Доставка на допълнителни фармацевтични продукти за „МБАЛ Пазарджик” АД чрез периодични доставки по предварителни заявки по вид и количество”

публикувана в АОП с № 9049144

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9049144

 

dokumenti.pdf (2.05 MB)
obrazciii.zip (26.99 kB)
protokol 1.pdf (906.53 kB)
dog_1.pdf (6.71 MB)
02.2016.xls (6.50 kB)
03.2016.xls (6.50 kB)
04.2016.xls (6.50 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Вътрешен одитор по трудово правоотношение

Виж повече тук


„МБАЛ Пазарджик” АД  търси да назначи Ръководител вътрешен одит по трудово правоотношение

Виж повече тук


 "МБАЛ Пазарджик" АД търси да назначи
в отделението по трансфузионна хематология лекар-специалист или лекар
без специалност с възможност за развитие в тази посока.