Up

2015 - 21 “Доставка на канцеларски материали, отпечатване и доставка на бланки и формуляри, доставка на тонер касети и термо етикети с размер 25/56 мм необходими за дейността на „МБАЛ Пазарджик” АД”

14.12.2015 г.

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

Доставка на канцеларски материали, отпечатване и доставка на бланки и формуляри, доставка на тонер касети и термо етикети с размер 25/56 мм необходими за дейността на „МБАЛ Пазарджик” АД”

публикувана в АОП с № 9048989

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9048989

 

dokumenti.pdf (3.74 MB)
obrazci.zip (48.25 kB)
protokol 1.pdf (1.66 MB)
dogovori.pdf (18.10 MB)
02.2016.xls (7.50 kB)
03.2016.xls (7.00 kB)
04.2016.xls (7.00 kB)
Показване # 
Powered by Phoca Download
logo-mbal

 

 

Дарителска  кампания на МБАЛ-Пазарджик

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

“МБАЛ-ПАЗАРДЖИК“АД

 „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG30 IORT 8048 1092 7217 02

BIC: IORTBESF 

Основание за превод: 

1. Дарение

2. Дарение за COVID-19